ଭେଷ୍ଟୋରିଆ - ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Vestoria Rice Oriya

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ

ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ଆପଣ ସିନ୍ଜେଣ୍ଟାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି |