સિમોડીસ

img
img

એક ઊજ્જવળ ભવિષ્યની શરુઆત

સિમોડિસ, જે પ્લિનાઝોલિન ટેક્નોલૉજીની શક્તિ ધરાવે છે તે આ આશાને ઉદ્વીપ્ત કરતા ઊજ્જવળ ભવિષ્ય માટે નવી શરુઆત પૂરી પાડે છે પાકોને નુકસાન કરતી જીવાતોની વ્યાપક શ્રેણી સામે નિપૂણતા સાથે સુરક્ષિત રાખતા, સિમોડિસ ૧ સાનુકૂળ વપરાશ અને વિસ્તારિત છંટકાવ અંતરાળ પૂરો પાડે છે.

img
img

360 આવિષ્કાર – તમારાથી પ્રેરિત

અમારાં 360 આવિષ્કારો જીવાત નિયંત્રણમાં નવા સીમાચિહ્નો કાયમ કરે છે

સિન્કેન્ટામાં અમે અમારાં ગ્રાહકોની વૈશ્વિક જરુરયિાતોને ધ્યાનથી સાંભળીએ છીએ, જે અમને અન્યથી અલગ, કારગત ઉપાયો તૈયાર કરવા પ્રેરણા આપે છે.

પ્લિનઝોલિનનું પરિણામ છે

img
img
img

અનોખી કાર્ય પદ્ધતિ

અનોખી કાર્ય પદ્ધતિ સાથે, જીવાતના ચેતાતંત્રમાં ગાબા રિસેપ્ટર્સના એલોસ્ટરિક મોડિફાયર્સ તરીકે કામ કરે છે, જેને લીધે જીવાતોના સ્નાયુઓ ખેંચાય છે અને લકવાગ્રસ્ત થાય છે અને છેલ્લે જીવાત મરી જાય છે.

img

આ નવી શોધેલી જગ્યાએ ચોટી જાય છે

img

અવરોધક સંકેતો પસાર નથી થઈ શકતા

img

જીવાત લકવાગ્રસ્ત થઈને મરી જાય છે

સિમોડીસ - ઘણા ફાયદાઓ સાથે જંતુનાશક

img

ઘણા જંતુઓ અને જીવાતોને નિયંત્રિત કરે છે.


એક કલાક પછી જંતુ ખાવાનું બંધ કરે છે.


અસર લાંબા સમય સુધી ચાલે છે.

ભલામણો અને ડોઝ

img

મહત્વપૂર્ણ ગુણો

img
img

કામગીરી

 • બહુવધ અસર
 • લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ
 • ચાવવાનું ઝડપથી બંધ કરે
 • જીવાતની દરેક અવસ્થાનું નિયંત્રણ કરે
 • સ્પર્શ અને જઠર દ્વારા ઝડપી અસર
img

કામગીરી

 • બહુવધ અસર
 • લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણ
 • ચાવવાનું ઝડપથી બંધ કરે
 • જીવાતની દરેક અવસ્થાનું નિયંત્રણ કરે
 • સ્પર્શ અને જઠર દ્વારા ઝડપી અસર
img

આવિષ્કાર

 • નવી કાર્ય પદ્ધતિ
 • કોઈ વિપરીત પ્રતિકારકતા નહીં
 • આઈઆરએમ માટે શ્રેષ્ઠ
 • સ્વચ્છ અને તાજો પાક ગુણવત્તા યુક્ત ઉપજ આપે છે..
img
img

સિમોડીસ - ભલામણો અને ડોઝ

img
img
chevron_left chevron_right

અહીં ઉપલબ્ધ બધાં જ પૅક્સ

img

સિમોડીસ - ખેડૂતોની વાર્તાઓ

play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Cotton | Gujrathi | Syngenta
play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Chilli | Gujrathi | Syngenta
play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Chilli | Gujrathi | Syngenta
play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Chilli | Gujrathi | Syngenta
chevron_left
chevron_right

Since the usage of the product is beyond our control, we don't take responsibility for anything other than the quality of the product. Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Logo and the alliance frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.