சிமோடிஸ்

img
img

சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான புதிய தொடக்கம்

சிமோடிஸ்,ப்ளினாஜோலின்® தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சிறந்த எதிர்காலத்தைத் தொடங்குவதற்கான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. சேதமேற்படுத்தும் பல வகைப் பூச்சிகளிலிருந்து பயிர்களுக்கு நிபுணத்துவப் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. வளைந்து கொடுக்கும் பயன்பாட்டையும் நீட்டித்த தெளிப்பு இடைவெளியையும் சிமோடிஸ் வழங்குகிறது.

img
img

360° புதுமை - உங்களால் ஊக்கமளிக்கப்பட்டது.

எங்களுடைய 360° புதுமை பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டில் புதிய அளவுகோலை அமைக்கிறது.

சின்ஜென்டாவில் நாங்கள் உலகளாவிய எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை கேட்கிறோம். அது எங்களுக்குப் புதிய, ஆற்றல்மிக்க தீர்வுகளை உருவாக்க ஊக்கமூட்டுவதாக உள்ளது.

ப்ளினாஜோலின்® விளைவு ஆகும்

img
img
img

புதிய செயல்பாட்டு முறை

புதிய செயல்பாட்டு முறையின் மூலமாக, பூச்சிகளில் தசை பிடிப்புகள் மற்றும் பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள காபா ரிசெப்டரில் அல்லோஸ்டரிக் மோடிஃபையர்களாக செயல்படுகிறது. இறுதியில் இது பூச்சியை இறக்கச் செய்கிறது.

img

இது புதிதாக கண்டறியப்படும் இடத்தில் பிணைத்துக் கொள்கிறது

img

தடுப்பு சமிக்ஞைகள் இனி கடக்காது

img

பூச்சி பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறக்கிறது

சிமோடிஸ் - பல்நோக்கு பூச்சிக்கொல்லி

img
 • பல பூச்சிகள் மற்றும் சிலந்திகளை கட்டுப்படுத்தவும்.
 • மணி நேரம் கழித்து பூச்சி சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிடும்
 • நீண்ட கால விளைவு தெரியும்

சிமோடிஸுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்கள்

img

சிமோடிஸின் அம்சங்கள்

img
img

செயல்திறன்

 • பரவலானது
 • நீடித்திருக்கும் கட்டுப்பாடு
 • உணவருந்துவதை விரைவாக நிறுத்துதல்
 • எல்லா நிலைகளிலும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
 • தொடுதல் மற்றும் விழுங்குதல் மூலமாக உடனடி செயல்பாடு
img

நெகிழ்வுத் தன்மை

 • சிறந்த யுவி நிலைத்தன்மை. இதனை எல்லா காலநிலைகளிலும் பயன்படுத்தலாம்.
 • மழையால் கழுவ முடியாதது
 • டேங்கில் கலக்க இணக்கமானது
 • பல பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்
img

துமை

 • புதிய முறை செயல்பாடு
 • குறுக்கு எதிர்ப்பு இல்லை
 • ஐஆர்எம்மில் சிறப்பாகப் பொருந்துகிறது
 • சுத்தமான மற்றும் புதிய பயிர் தரமான மகசூலுக்கு வழிவகுக்கிறது
img
img

சிமோடிஸ் - பரிந்துரைகள் மற்றும் அளவு

img
img
chevron_left chevron_right

இேங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பேக்-களில் கிடைக்கிறதும்

img

சிமோடிஸ் - விவசாயிகளின் கதைகள்

play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Brinjal | Hindi | Syngenta
play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Chilli | Hindi | Syngenta
play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Chilli | Hindi | Syngenta
play_circle
Simodis | Grower Testimonial | Cotton | Hindi | Syngenta
chevron_left
chevron_right

Since the usage of the product is beyond our control, we don't take responsibility for anything other than the quality of the product. Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Logo and the alliance frame are Trademarks of a Syngenta Group Company.