India

ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ!

ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈੱਮ ਬੋਰਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈੱਮ ਬੋਰਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ!

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ?

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮੁੱਖ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਕੀੜੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੀੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੀੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚਰਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਚਰਨ 1: ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਚਰਨ 2: ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਐਮਿਸਟਾਰ ਟੌਪ
ਐਮਿਸਟਾਰ ਟੌਪ

“ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ... ਐਮੀਸਟਾਰ ਟੌਪ (Amistar Top) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਐਮੀਸਟਾਰ ਟੌਪ (Amistar Top) ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁੱਖੀ

ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

"ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਵੀ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮੀਸਟਾਰ ਟੌਪ (Amistar Top) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਪਜ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ।"

- ਢਿਲੋਂ ਚੰਦ੍ਰਾਕਰ, ਡਾਹਡ੍ਹਾ