இந்தியாவில் சாகுபடி செய்யப்படும் மக்காச்சோளப் பயிரில் அமெரிக்கன் படைப்புழுவின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

Fall armyworm
Fall armyworm mobile

அமெரிக்கன்
படைப்புழுவை முறியடிப்போம்

அதற்கு என்ன செய்வது என்பதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள chevron_right

அமெரிக்கன் படைப்புழுவைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்கள்: சோளப் பயிர்களை அழிப்பதற்கு உருவாகியுள்ள புதிய அச்சுறுத்தல்

  • check இந்தப் பூச்சி உங்கள் தானியப் பயிர்களை அழித்துவிடாமல் திறனுள்ள விதத்தில் பாதுகாக்க அதற்கான முயற்சிகளை பயிர்செய்யத் தொடங்கும்போதே ஆரம்பியுங்கள்
  • check சரியான நேரத்தில் நிர்வகிக்கப்படாவிட்டால் அமெரிக்கன் படைப்புழு சோள விளைச்சலை 50% வரை குறைத்துவிடும்
  • check அமெரிக்கன் படைப்புழுவைத் திறம்படத் தடுக்க விஞ்ஞான ரீதியாக நன்கு சோதிக்கப்பட்ட பயிர்த் திட்டத்தை சின்ஜென்ட்டா (Syngenta) வழங்குகிறது
Fall Armyworm damage

அமெரிக்கன் படைப்புழுவால் உண்டாக்கும் சேதம்

Spodoptera Frugiperda
Spodoptera Frugiperda

அமெரிக்கன் படைப்புழுவைக் கண்டறிவது எப்படி?

  1. இந்தப் புழு பச்சை முதல் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலோ, பழுப்பு அல்லது கருப்பு நிறத்திலோ இருக்கும்
  2. இதன் கண்களுக்கு இடையில் தலைகீழ் Y வடிவம் இருக்கும்
  3. இதன் ஒவ்வொரு உடல் பிரிவிலும் ட்ரேப்ஸாய்டு வடிவப் புள்ளிகள் இருக்கும்

அமெரிக்கன் படைப்புழு தொடர்பான உண்மைகள்

விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

Corn Grower in India
format_quote

"நாங்கள் ஃபோர்டென்ஸா டியோவைப் பயன்படுத்தினோம், இது பயிருக்கு நல்ல, சீரான வளர்ச்சியைக் கொடுத்தது - புழுக்கள் கண்ணில்படவே இல்லை!"

-ஹன்மந்த்ராவ் கடம், மல்ஷீரஸ் சோலாபூர்

format_quote
Corn Farmer in India
format_quote

"அதிக எண்ணிக்கையிலான படைப்புழுக்கள் எனது பயிரில் இருப்பதைப் பார்த்து நான் ஃபோர்டென்ஸா டியோவைப் பயன்படுத்தினேன். இது விதைகளின் முளைக்கும் திறனை மேம்படுத்தியதோடு வளரும் நிலையில் புழுக்களால் அழிக்கப்படாமலும் பயிரைக் காப்பாற்றியது."

-சீமா ஷெண்ட்கே, பந்தர்பூர் சோலாபூர்

format_quote
Farmer in corn yield
format_quote

"கடந்த ஆண்டு எனது பயிரில் படைப்புழுக்களைக் கவனித்ததால் உடனே ஃபோர்டென்ஸா டியோவைப் பயன்படுத்தினேன். இது சிறந்த பலன்களைக் கொடுத்தது. என் மக்காச்சோளச் சாகுபடியின் போது பயிர்கள் செழுமையாக வளர்ந்ததால் நல்ல மகசூல் கிடைத்தது"

-சந்தீப் மனே-தேஷ்முக், அக்லுஜ் சோலாபூர்

format_quote
chevron_left
chevron_right

இதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?