ಕಳೆಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ.

Give a missed call :7406520066By clicking, you agree to Syngenta'sPrivacy Policy and Terms and Conditions

chevron_left
chevron_right
syngenta_rice_microsite_key_visual_111

ನಿಮ್ಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ!

ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿ :

7406520066 chevron_right
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಿಂಜೆಂಟಾದ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ
rice_tablet_image_768x954