ఫోర్టెన్జా డువో  సింజెంటా
ఫోర్టెన్జా డువో  సింజెంటా

ఫోర్టెన్జా డ్యూయో అంటే ఏమిటి?

  • విప్లవాత్మకామైన విత్తన శుద్ధి పురుగులమందు
  • భూమి పైన మరియు క్రింద ఉండే కీటకాలను, రెండిటినీ దీర్ఘకాలంనియంత్రిస్తుంది
  • విస్తృత స్పెక్ట్రం నియంత్రణ

ఫార్టెంజా డువో యొక్క ప్రయోజనాలు

తగ్గిన ఫోలియర్ అప్లికేషన్లు

అద్భుతమైన పంట కుదురు

మెరుగైన దిగుబడికి పునాది

ఫోర్టెన్జా డువో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?

మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి
07948084104

Fortenza Duo by SYNGENTA

ఫోర్టెన్జా డువో యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకోండి

ఫోర్టెన్జా డువో ఫలితం

మొక్కజొన్న పెరుగుదల

ఫోర్టెన్జా డువోచే నియంత్రించబడే రసం పీల్చే పురుగులు,చీడపురుగులు మరియు తెగుళ్లు

కత్తెర పురుగు

కథేర పురుగు

మువ్వపురుగు

షూట్ ఫ్లై

అఫిడ్స్

అఫిడ్స్

కాండం తొలుచు పురుగు

కాండం తొలుచు పురుగు

లద్దే పురుగు

కోత పురుగు

ఫోర్టెన్జా డువో ఎలా పని చేస్తుంది?

ఫోర్టెన్జా డువో  రోడ్‌మ్యాప్

ఫోర్టెన్జా డువో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?

మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి
07948084104